Los Evangelistas

Los Evangelistas: pregant per en Morente

Segons la Gran Enciclopèdia Catalana les definicions d’evangelista són: [bíbl] Cadascun dels quatre escriptors als quals hom atribueix la redacció definitiva dels Evangelis. Són: Mateu, Marc, Lluc i Joan. Tradicionalment, hom els representa amb la forma d’home, de lleó, de bou i d’àguila, respectivament.[mús] En els oratoris basats en episodis del Nou Testament, orador que

Llegeix més